Powerpoint info nieuw zwembad

De powerpoint van de infoavond over het nieuwe zwembad is te vinden onder documenten.